Θέμα: «Αρχιτεκτοική και Φιλοσοφία, με φακό τη σκέψη μελετώ την Αρχιτεκτονική »

Υπεύθυνη καθηγήτρια: ΕΥΛΑΛΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ


Παρουσίαση της εργασίας

ΕΔΩ

Θέμα: «Αστικό περιβάλλον, περιδιαβαίνοντας την πόλη»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: ΕΥΛΑΛΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ


Παρουσίαση της εργασίας

ΕΔΩ

Θέμα: «Ταραγμένη Άνοιξη»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΤΖΙΟΥ


Παρουσίαση της εργασίας

“Ταραγμένη άνοιξη”
Τη φετινή χρονιά το τμήμα μας διδάχθηκε το μάθημα της ερευνητικής εργασίας με υπεύθυνη την κυρία Μπότζιου Αγγελική και θέμα «Ταραγμένη Άνοιξη». Με τον τίτλο του θέματος εννοούμε την εφηβεία. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς οι μαθητές του Β1′ χωρίστηκαν σε ομάδες και η καθεμία ασχολήθηκε με διάφορα υποθέματα σχετικά με το βασικό μας θέμα. Μέσω του θέματος που δουλέψαμε καταφέραμε όλοι οι μαθητές να εισχωρήσουμε βαθύτερα και να κατανοήσουμε ένα ζήτημα που αφορά και εμάς του ίδιους τη συγκεκριμένη περίοδο της ζωή μας. Συγκεκριμένα αναλύσαμε τα βασικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι έφηβοι εσωτερικά και εξωτερικά, τη σχέση με τον Θεό, τη σχέση με τους γονείς, τη σχέση με τον έρωτα και το θέμα της ενδοσχολικής βίας. Όλα αυτά τα καταφέραμε με σωστή συνεργασία και τη δημιουργία ερωτηματολογίων, εκθέσεων, περιλήψεων τα οποία μας βοήθησαν στην διεξαγωγή συμπερασμάτων. Τελειώνοντας αυτή τη χρόνια, στόχος μας ήταν να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας σχετικά με την εφηβεία με τη βοήθεια της καθηγήτριας μας.

Οι μαθητές του Β1′

ΕΔΩ
Θέμα: «Ο θαυμαστός κόσμος του Σύμπαντος»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: ΕΥΛΑΛΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ  


Παρουσίαση της εργασίας

ΕΔΩ