ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2024

Ενημερωθείτε για τις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης Περάματος και Σύρου με έδρα το ναυπηγείο Νεώριο Σύρου στο σύνδεσμο που ακολουθεί: ΕΣΚ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΡΟΥ

Δείτε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΙΚΗΣ

Υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Βεβαίωσης Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Νίκης για τους σχολικούς αγώνες 2023-2024 στο σύνδεσμο που ακολουθεί: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Υπόδειγμα αίτησης στο σύνδεσμο που ακολουθεί: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δείτε περισσότερα