Θέμα: «Ο Ρατσισμός στον Κινηματογράφο»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: ΔΗΜΗΤΡΑ ΨΑΡΡΗ


Παρουσιάσεις  εργασιών

Θέμα: «Διαφήμιση και καταναλωτισμός»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: ΔΗΜΗΤΡΑ ΨΑΡΡΗ


Παρουσιάσεις  εργασιών

Θέμα: «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

            ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.»

 

Υπεύθυνος καθηγητής: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ


Παρουσιάσεις  εργασιών

 

Θέμα: «Η ιστορική αλήθεια στον κινηματογράφο»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζαντιώτη Γ.

Παρουσιάσεις  εργασιών

Ταινίες με θέμα το Ρατσισμό