Θέμα: «Οικοδομήματα ανά τους αιώνες»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: ΕΥΛΑΛΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ


Παρουσίαση της εργασίας

ΕΔΩ

Θέμα: «Η τεχνολογία στην αρχαία εποχή»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: ΕΥΛΑΛΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ


Παρουσίαση της εργασίας

ΕΔΩ

Θέμα: «Αναζήτηση και αξιολόγηση του υγρού στοιχείου»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: ΕΥΛΑΛΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ


Παρουσίαση της εργασίας

ΕΔΩ

Θέμα: «Ηλιακή ενέργεια»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: ΕΥΛΑΛΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ


Παρουσίαση της εργασίας

ΕΔΩ

Θέμα: «Ανθρώπινα Δικαιώματα Από τη Θεωρία στην Πράξη»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΣΙΑΡΟΥΔΗ


Παρουσιάσεις της εργασίας

ΕΔΩ

ΕΔΩ

Θέμα: «Ο ελεύθερος χρόνος των νέων»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΣΙΑΡΟΥΔΗ


Παρουσίαση της εργασίας

ΕΔΩ

ΕΔΩ