Θέμα: «ΜΜΕ έξω από το κουτί»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: ΨΑΡΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Παρουσίαση των εργασιών

Θέμα: «Φωτιά, Ζωή ή Θάνατος;»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: ΨΑΡΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Παρουσίαση των εργασιών