ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ 2024

Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2027 (γεννημένοι το έτος 2006) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2024 (από 02 Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Μαρτίου 2024). Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη στο σύνδεσμο που ακολουθεί: Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού      

Δείτε περισσότερα