Η νέα πλατφόρμα θα ξεκινήσει να λειτουργεί μέσα στη νέα σχολική χρονιά, όπου θα υπάρχει ενημέρωση για την πορεία των βαθμολογικών επιδόσεων των μαθητών. Μέσω αυτής της πλατφόρμας δύνανται να ενημερωθούν οι γονείς/κηδεμόνες ή οι έχοντες/ουσες τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια των μαθητών/ριών ή οι ίδιοι/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, αφού πρώτα εισέλθουν στην εφαρμογή και ταυτοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 (π.χ. Κωδικοί ΤΑΧΙSnet). Μπορείτε να επισκεφθείτε την πλατφόρμα στο σύνδεσμο που ακολουθεί: https://eschools.minedu.gov.gr/login

 

Αφήστε σχόλιο