Υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Βεβαίωσης Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Νίκης για τους σχολικούς αγώνες 2023-2024 στο σύνδεσμο που ακολουθεί: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Υπόδειγμα αίτησης στο σύνδεσμο που ακολουθεί: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αφήστε σχόλιο