Το εργαστήριο Πληροφορικής το 2022-2023 αναβαθμίστηκε εξ ολοκλήρου με την αντικατάσταση όλων των παλιών Η/Υ με νέες τελευταίας τεχνολογίας μονάδες.

ep87
ep64
ep91
ep67
ep86
ep63