Το σχολείο διαθέτει 12 αίθουσες διδασκαλίας, εκ των οποίων οι 10 είναι εξοπλισμένες με σύγχρονους διαδραστικούς πίνακες. Στις υπόλοιπες 2 αίθουσες υπάρχει η δυνατότητα χρήσης Laptop και κινητού βιντεοπροβολέα. Επιπλέον, υπάρχει μία ακόμα αίθουσα εξοπλισμένη με Η/Υ και βιντεοπροβολέα που ονομάζεται Φιλολογικό Εργαστήρι και χρησιμοποιείται τόσο στη διδασκαλία μαθημάτων, όσο και στην υλοποίηση διαφόρων εκπαιδευτικών δράσεων.

Αίθουσες Διδασκαλίας
Αίθουσες Διδασκαλίας
Αίθουσες Διδασκαλίας
Αίθουσες Διδασκαλίας
Αίθουσες Διδασκαλίας
Φιλολογικό Εργαστήρι
Φιλολογικό Εργαστήρι
Φιλολογικό Εργαστήρι
Φιλολογικό Εργαστήρι