Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠwww.ynanp.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2024-2025. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από 26-03-2024 και λήγει στις 25-04-2024 ημέρα Πέμπτη.

Δείτε την προκήρυξη με τις ημερομηνίες υποβολής αίτησης στο σύνδεσμο που ακολουθεί: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δείτε την προκήρυξη με τον κανονισμό εισαγωγής και λειτουργίας στΙς Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού στο σύνδεσμο που ακολουθεί: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ