Ορίστηκαν τα εξεταστικά κέντρα της Δ/νσης ΔΕ Γ’ Αθήνας για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων 2024 για το Ειδικό Μάθημα της Αγγλικής Γλώσσα που θα διεξαχθεί την Τρίτη 18/6/2024. Δείτε την κατανομή των εξεταστικών κέντρων: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Διαβιβαστικό εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων πλην των Αγγλικών: ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΙΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Δελτίο τύπου με το Πρόγραμμα και τα Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΚ ΕΙΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων πλην των Αγγλικών: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Εξετάσεις ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα στο σύνδεσμο που ακολουθεί: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ