Στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, και συγκεκριμένα στην ιστοθέση http://iep.edu.gr/el/yli-odigies-tropos-aksiologisis οι μαθητές μπορούν να βρουν την εξεταστέα ύλη, και τον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων της Α και Β Λυκείου. Συγκεκριμένα επιλέγοντας, Σχολείο (Γενικό Λύκειο), Τάξη και Μάθημα, και πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο, μπορεί κάποιος να δει την ύλη του μαθήματος (Σχολική Ύλη) και την δομή των θεμάτων (Αξιολόγηση).