Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση του Δ/ντή του Σχολείου

με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων, του προεδρείου του δεκαπενταμελούς και του εκπροσώπου του Δήμου. Επιπλέον, εγκρίνεται από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου μας, καθώς και από την Δ/ντρια Εκπαίδευσης (άρθρο 37, Ν.4692/2020).

Σε τακτά χρονικά διαστήματα επικαιροποιείται , μέσω της ίδιας διαδικασίας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του σχολείου μας βρίσκεται εδώ.

Επίσης, τις κατόψεις του σχολείου στο Σχέδιο Εκκένωσης μπορείτε να δείτε εδώ.