Για να ενημερωθείτε για τη λήψη μέτρων προστασίας για τη μείωση της μεταδοτικότητας των ιών, την καταμέτρηση και τη δικαιολόγηση των απουσιών λόγω νόσησης από τον ιό του COVID-19 ή τους ιούς της Γρίππης, μπορείτε να επισκεφθείτε τους σχετικούς συνδέσμους που ακολουθούν:

Ενημέρωση για τη λήψη μέτρων προστασίας για τη μείωση της μεταδοτικότητας

Αίτηση προς το σχολείο για να μην προσμετρώνται οι απουσίες λόγω COVID / ΓΡΙΠΠΗΣ

Υπεύθυνη δήλωση για τη δικαιολόγηση απουσιών λόγω COVID / ΓΡΙΠΠΗΣ