Αποστολή Μηνύματος 

     

    Αποστολή Αρχείου

    Εναλλακτικά, για να στείλετε ένα αρχείο και το μήνυμά σας, κάνετε κλικ στο πεδίο “Επιλογή”, για να επιλέξετε το αρχείο από τον υπολογιστή σας, στη συνέχεια μπορείτε να αφήσετε ένα μήνυμα στο πεδίο “Το μήνυμά σας”, το οποίο μπορείτε να σύρετε από τη δεξιά γωνία προς τα κάτω για να το μεγαλώσετε, και τέλος κάνετε κλικ στο  πεδίο “Αποστολή” για την αποστολή τους.

    Αποστολή αρχείων