Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία

Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024. Μπορείτε να ενημερωθείτε για το σχετικό ΦΕΚ και την Αίτηση Ειδικών Μαθημάτων, κάνοντας κλικ στους συνδέσμους που ακολουθούν:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Όσοι μαθητές ενδιαφέρονται για ενισχυτική διδασκαλία για τα ειδικά μαθήματα θα πρέπει να  να συμπληρώσουν την αίτησή τους με τα ειδικά μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να την αποστείλουν στο σχολείο ηλεκτρονικά έως την Τρίτη 14/11/2023.