Μπορείτε να ενημερωθείτε για τους Εκπαιδευτικούς Ομίλους που λειτουργούν στο σχολείο.