Μπορείτε να ενημερωθείτε για τους Εκπαιδευτικούς Ομίλους που λειτουργούν στο σχολείο.

Με βάση την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 102939/ΓΔ4/2022-ΦΕΚ 4509/Β/25-8-2022, στο σχολείο μας για το έτος 2023-2024 λειτουργούν δύο Εκπαιδευτικοί Όμιλοι:

  • Όμιλος Σχολικής Βιβλιοθήκης
  • Όμιλος Ρητορικής και Δημιουργικής Γραφής

Ευχόμαστε στους μαθητές μας καλή επιτυχία και έμπνευση για όμορφες και δημιουργικές δράσεις!