Εκτύπωση

  
Μονοήμερη εκδρομή του σχολείου στις 30 Απριλίου 2015 στο Ναύπλιο

 

1) Προσφορά από το ταξιδιωτικό πρακτορείο του Σπυρίδωνος Χρ. Κλαουδιάνη.

2) Προσφορά από το ταξιδιωτικό πρακτορείο των Γ. & Β. Κάκαλη.

3) Προσφορά από το ταξιδιωτικό πρακτορείο του Βαλτά Γεωργίου .